Swedish Mining Research and Innovation day – se den här!

2021-05-20

Det var fullspäckade tre timmar när Swedish Mining Research and Innovation day gick av stapeln för sextonden gången under tisdagen. Under årets konferens stod samhällets gröna omställning på agendan och representanter från industri, akademi och politiken ställdes inför frågeställningen om vi möter samhällets behov och om vi gör det snabbt nog. Under eftermiddagen passade också Swedish Mining Innovation på att släppa sin största satsning någonsin, 45 miljoner till resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin, och det precis beviljade 160-miljoners projektet NEXGEN SIMS presenterades för första gången.

Sverige är världsledande på forskning och innovation, vilket konferensen visade exempel på när man bjöd på ett urval spännande gruvinnovationsprojekt med stor bredd i både tema och aktörer. Bland annat fick man följa när det högprofilerade projektet NEXGEN SIMS presenterades för första gången.

– Det var som alltid inspirerande att få ta del av övriga talares presentationer och inspel, det är verkligen mycket som händer just nu. Vilken härlig känsla att för första gången för det svenska gruvklustret ha förmånen att presentera vårt NEXGEN SIMS-projekt. Roligt att det redan nu ges så stor uppmärksamhet och intresse, säger projektledare Jan Gustafsson, Senior Project manager, Epiroc.

Under de två paneldebatterna samlades ledande personer från branschen, myndigheter och politik för att diskutera hur vi ska öka innovationstakten i ljuset av gruvbranschen som viktig möjliggörare för de samhällsutmaningar som finns, både kopplat till den gröna omställningen men även till de globala hållbarhetsmålen. Ett genomgående tema var kompetens- och kunskapsförsörjningen som är kritisk för att de ambitiösa målen ska nås, och vems egentligen ansvaret är.

– Industrin genomgår just nu en historisk transformation och blir koldioxidneutral och autonom, och för att detta ska lyckas måste politik och myndigheter genom sina beslut och insatser stötta och möjliggöra utvecklingen, säger Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation.

Under konferensen passade Swedish Mining Innovation på att släppa nyheten om 45 miljoner till resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin. Genom Vinnovas satsning på hållbar industri har man fått extra medel under de tre kommande åren till forsknings- och innovationsprojekt.

– Det här är den största satsningen programmet någonsin har gjort och det ger ökade möjligheter till att stötta även lite större projekt, något som efterfrågats av aktörerna, säger Jenny Greberg.

Även om konferensen tagit på sig en modern kostym stod traditionsenlig prisutdelning från stiftelsen Bergforsk på agendan, där årets bästa examensarbete, årets bästa licientiatuppsats och årets bästa examensarbete belönades. De tre pristagarna fick ta emot en hälsning från Bergforsk ordförande Staffan Sandström, VD Zinkgruvan och ge en kort presentation av sina avhandlingar.

Swedish Mining Research and Innovation day (fd Bergforsk), är ett samarrangemang mellan det strategiska nationella innovationsprogrammet för gruv och metallproducerande industri Swedish Mining Innovation och gruvornas branschorganisation Svemin.

Missade du Swedish Mining Research and Innovation day?

Se den här:

 

Mer information

Swedish Mining Research and Innovation day

Bergforsk prisutdelning

  • Bästa examensarbete 2021 – Filip Simán, Luleå tekniska universitet, ”Assessment of Machine Learning Applied to X-Ray Fluorescence Core Scan Data from the Zinkgruvan Zn-Pb-Ag Deposit, Bergslagen, Sweden”
  • Bästa licentiatuppsats 2021 – Parisa Semsari, Luleå tekniska universitet, ”Effects of loading mechanisms and texture on ore breakage: A multidimensional study”
  • Bästa doktorsavhandling 2021 – Pratama Istiadi Guntoro, Luleå tekniska universitet, ”X-ray microcomputed tomography (µCT) as a potential tool in particle-based geometallurgy”
FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Vilken tycker du är Sveriges bästa gruvinnovation?

Missa inte chansen att nominera till Swedish Mining Innovation Award 2021! Nytt för i år är att du även kan nominera till ett heders- eller inspirationspris. Läs mer om Swedish Mining Innovation Award…

2021-05-19

Swedish Mining Research and Innovation day

Svensk världsledande forskning och innovation – en förutsättning för grön omställning och stark svensk ekonomi När: 18 maj, kl. 13-16 Var: Online Språk: Svenska Kostnad: Ingen avgift Svensk gruvindustri är världsledande på forskning och innovation, och svensk…

2021-05-03

Jane Mulenshi

Hello there Jane Mulenshi, who just defended her doctoral thesis in mineral processing

On 22 February, Jane Mulenshi, member of Swedish Mining Innovation’s PhD student network, defended her dissertation “Reprocessing historical tailings for possible remediation and recovery of critical metals and minerals – The Yxsjöberg case”…

2021-04-12