Off-road dynamic charging


Pre-study

Volvo Construction Equipment AB

2020-03-01

Lunds universitet


Anna Sannö

2020-12-31

201905186

Syfte och mål

Projektet syftar till att utvärdera om användandet av Off-road dynamisk laddning skulle kunna möjliggöra en helt elektrifierad gruvverksamhet. Mål för projektet i detta första steg är att skapa systemmodeller för hur dynamisk laddning kan möjliggöra en fullt elektrifierad gruvoperation samt utreda förutsättningar och partners för en teknisk demonstrator.

Förväntade effekter och resultat

I projektet ingår modellering av ett underjordssystem utifrån maskinanvändande och olika aspekter av energibehov. En specifikation med systemkrav kommer att utarbetas baserad på olika energilösningar för gruvdrift. Modellering av olika slutkunders arbetscykler i bergtäkt, ovanjord – och underjordsgruva kommer att tas fram. Vidare kommer lämplighet av olika laddlösningar att utvärderas och en design av laddsystemet utvecklas baserad på kundapplikation och arbetscykler.

Planerat upplägg och genomförande

Projektledning kommer att löpa under hela projektet (AP1). I Arbetspaket 2 (AP2) tas en specifikation av systemkrav fram. I Arbetspaket 3 (AP3) modelleras, simuleras och utvärderas olika laddlösningar och utvecklingsbehov kartläggs utifrån slutkundens applikation och arbetscykler. I Arbetspaket 4 (AP4) tas design fram av lämpligt laddsystem för anpassning mot prestanda och kravsättning med hänsyn till säkerhet. I sista arbetspaketet (AP5) planeras arbetet inför Steg 2.

FacebookTwitterLinkedInEmail