MLOC+


DigitaliseringGruvbrytning

pilot


2016-08-01


Arne Gylling

2018-01-31

Syfte och mål
Projektet har nått dom flesta målen. Delvis uppnått är endast P2 där vi identifierat lösningar men inte implementerat detta i Boliden. Alla övriga mål anses uppnådda. Projektet har utvecklat en förbättrad masslokalisering som är driftsäkrare och ger bättre positioneringsnoggrannhet. Ny hårdvara och mjukvara samt algoritmer för förbättrad positionering har utvecklats. Ny funktionalitet (webb) för användarna har utvecklats vilket gör systemet ännu mer lättanvänt. Systemet har gått i drift i Kristinebergsgruvan under 9 månader.

Upplägg och genomförande
Det är mycket tidskrävande att genomföra testning på plats i gruvan. Vi har därför under projektet utvecklat flera tester som kan köras lokalt för att minimera testtiden i gruvan. Dock är just testtid i gruvan det absolut viktigaste och speciellt då långtidstest samt tester tillsammans med brukarna för att förstå behoven. Här är det viktigt att kunna, i möjligaste mån, övervaka och genomföra förbättringar per distans.

Resultat
Stabilare system: Uppnått
Bättre positionering: Uppnått
Kort sagt ett prototyp-system på TRL-nivå redo att driftsättas hos kund: Uppnått.

FacebookTwitterLinkedInEmail