MINDI Gruvindustrins datainitiativ


strategic

Nordic Rock Tech Centre AB

2017-11-01


Johan Hedlin

2018-07-31

201705126

Syfte och mål
MINDI-programmet ska för gruvföretag och deras maskiner och systemleverantörer bidra till ökad gruvproduktivitet genom att utveckla kunskap och främja tillämpningen av ett datastyrt tillvägagångssätt, t.ex. för att genomföra mer snabb och noggrann övervakning av processer och delprocesser, med ökad kvalitet. Resultatet ska vara kortare ledtid från händelse till handling och snabbare tillgång till exakta data vid rätt tidpunkt och plats för en större del av organisationen.

Upplägg och genomförande
Projektprogrammet MINDI är organiserat i flera projekt. Dessa projekt är normalt inte längre än 6–18 månader. Dessa projekt kan omfatta delprojekt. Förutom projekten finns en högnivågrupp och projektledare. Programmet har inlett med första projektet Data Market vilket planeras vara klart Q1 2018. När detta är klart inleds arbetet med projekt 2, Predicitive Maintenance, och projekt 3, Shared 3D model of ore body.

Förväntade resultat
Deltagande gruvföretag har utvecklat en strategi och arkitektur för hantering av data i sin organisation. Deltagande företag har ökat sin kunskap och förståelse för hur de ska utnyttja sina dataresurser, vilket gör att de kan effektivisera sin verksamhet. Rikare och kontinuerligt uppdaterade geologiska modeller ger bättre förståelse för berg- och malmkroppen. Alla intressenter kommer att dra nytta av väl beskrivna principer för hur data kan utbytas och vem som äger data, affärsprinciper etc. mellan olika organisationer.

FacebookTwitterLinkedInEmail