Metals4U+: Mineraliska råvaror för en grön och digital framtid


fullscale

Bergskraft Bergslagen AB

2021-03-01

Bergskraft Bergslagen, Georange Ideella förening, Trainstation Vivalla, Örebro University, RMG Consulting, Epiroc, Exploratoriet, Malmö museer, Teknikens Hus, Skellefteå kommun, Geologica Consult Sweden, SGU, LRF, Lovisagruvan, Boliden, Nordkalk, Askersund municipality, Zinkgruvan Lundin


Stefan Sädbom

2024-03-31

202004458

Syfte och mål

Kunskap om metallers och mineralers betydelse för en hållbar värld, och hur gruvnäringen i Sverige och världen ser ut är i allmänhet väldigt låg hos befolkningen. Projektets mål är att skapa bättre förståelse för metallers och mineralers ursprung, vad vi använder dem till och förbättrad dialog kring varför vi behöver gruvor, samt att utveckla digitalt verktyg för att kunna undervisa om mineraliska råvaror i skolan.

Förväntade effekter och resultat

Det som förväntas av projektet är att det ska öka intresset och kunskapen om hur vi ska jobba för en hållbar mineralnäring i framtiden. Genom att skapa sin egenupplevda förståelse för någonting får man ett annat sätt att komma ihåg och relatera till kunskapen. Ungdomar idag behöver en stark kunskapsbas på området för att kunna ställa krav och hitta lösningar på hållbar naturresursanvändning i framtiden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet handlar om att skapa en digital lärplattform om hållbar mineralnäring för skolelever (mellan-& högstadiet). Kunskapsinhämtandet hos eleverna baseras på en blandning av fysiska och digitala upplevelser, där man dels får förståelse för att det är någonting som finns på riktigt, som man kan känna, lukta, se, men där man samtidigt utnyttjar digitala verktyg för att förstärka förståelsen och lägga till mer information om hur det har skapats, vad det kan användas till etc. Fysiska installationer byggs/skapas under 1-2 år, varefter digitala verktyg kopplas på efterhand.

Mer information

Projektpresentation från Swedish Mining Innovation Program day 2021.

FacebookTwitterLinkedInEmail