Metallparadoxen designsprint för nya lösningar


strategic

Melinda From

2021-09-012021-11-30

202104246

Syfte och mål

Under tidig höst 2021, har vi genomfört det här planeringsprojektet för att undersöka förutsättningarna för ett nytt event som lockar målgruppen kvinnor mer. Utöver workshops har RISE genomfört konceptutveckling (event-koncept samt kommunikationsmaterial) samt påbörjat förberedelser för att utvärdera konceptet med målgruppen. Planeringsprojektet har tagit fram en konceptskiss och en struktur för hur eventet ska se ut, paketeras och kommuniceras och konceptet är nu redo att sjösättas.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett event som kommer adressera tre viktiga utmaningar inom ramen för Swedish mining innovation. 1. Hur kan vi designa framtidens gruvdeponi så att folk vill ha det i sin ”backyard”? 2. Hur kan vi öka förståelsen för svensk gruvnärings roll i klimatomställningen. 3. Hur kan vi öka medvetenheten kring metallkonsumtion? Utmaningarna kommer adresseras i ett nytt event för Gruvnäringen som kommer lanseras i våren 2022 i en designsprint med en tydlig definerad målgrupp som är ny för branschen.

Upplägg och genomförande

Under djupgående workshops har vi fördjupat förståelse för målgruppen och hur ett event skulle se ut, samt vilket event dom skulle vilja delta på. Målgruppen är en kvinna som är teknikintresserad men ännu inte fått upp ögonen för branschen. Vi har tagit fram olika koncept som vi vill testa på målgruppen skarpt innan vi lanserar eventet. Tex tror vi att en paketering, där vi erbjuder en utbildning i designsprint skulle locka en ny målgrupp, men detta ska utforskas närmare i nästa steg. En annan viktig parameter är hur vi skapar långsiktig förändring och förankring i branschen.

FacebookTwitterLinkedInEmail