Metallparadoxen, del 2


Pre-study

Melinda From

2021-12-012022-11-30

202105025

Syfte och mål

Genomföra ett event, en designsprint, där människor med olika kompetenser samlas kring en av gruvnäringens stora hållbarhetsutmaningar: Metallparadoxen. Utmaningarna vi ska titta på är hur vi kan designa framtidens gruvdeponi, hur vi kan öka förståelsen för svensk gruvnärings roll i klimatomställningen och hur vi kan öka medvetenheten kring metallkonsumtion? Primärt syfte är att tilltala och engagera nya målgrupper och erbjuda en ny typ av upplevelse som väcker nyfikenhet och intresse kring gruvnäringen. Sekundärt syfte är designsprintens problemlösning och resultat.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet med att ta fram det här eventet är större än själva eventet. Det handlar om hur branschen uppfattas och hur vi lockar nya målgrupper, men det är också ett stort lärande involverat i arbetet, där aktörerna kommer få tillgång till ny kunskap om hur man faktiskt kan jobba aktivt med inkludering och jämställdhet i kommunikation, skapande av event samt operativ verksamhet i övrigt. Projektet kommer jobba aktivt med kommunikationsfunktion på SMI som i sin tur kan applicera detta på andra aktiviteter. Om eventet är lyckat tror vi på en bredare spridning än bara de deltagare som deltar.

Planerat upplägg och genomförande

En utmaning för projektet är att nå ut till önskad målgrupp. I början av projektet kommer vi därför att testa två koncept på målgruppen, för att se vilken paketering som är mest attraktiv. Eventet pågår under två dagar i formen av en designsprint, ett beprövat arbetssätt för att på kort tid angripa problem, hitta innovativa lösningar samt utvärdera idéer tillsammans med målgruppen. Vi arbetar även med designmodellen “Double diamond” där deltagarna jobbar utforskande både med behovet och med lösningen. Resultatet förmedlas till SMI för vidare spridning och återanvändning.

FacebookTwitterLinkedInEmail