MINEDEER


fullscale

Sveriges Lantbruksuniversitet

2020-04-01

Malå sameby, Gällivare skogssameby, Mausjaurs sameby, Boliden Mineral AB


Per Sandström

2023-04-01

201905191

Syfte och mål

Det övergripande målet för projektet är att öka och förbättra dialogen mellan gruvindustri, samhället och andra markanvändande aktörer. Det specifika målet för projektet är att utveckla verktyg och metoder för att sammanställa ny och bättre kunskap om hur gruvverksamhet påverkar renen, renskötseln och den samiska kulturen för att skapa bättre förståelse bland alla involverade markanvändare.

Förväntade effekter och resultat

Förbättrad dialog och förståelse mellan gruvindustri, renskötsel och andra markanvändare Förbättrade verktyg och metoder för att minska markanvändarkonflikter Förbättrade underlag för miljökonsekvensutredningar Förbättrade underlag som stöd i planering och beslutsprocesser Förbättrade underlag för planerare, gruvbolag och samebyar i utformandet av återställnings- och kompensationsprogram

Planerat upplägg och genomförande

Kunskapsbyggandet sker genom kontinuerliga arbetsmöten mellan SLU, samebyar och Boliden. Genom iterativa processer samlar SLU data och nya resultat och presenterar dessa för projektgruppen vilken ger SLU underlag och stöd för fortsatta analyser.Vi har senarelagt projektets inledande projektmöten med samebyar till efter sommaren. SLU använder denna tid för utökade förberedande analyser. Projektet genomförs av en forskargrupp med kompetenser inom ett flertal expertområden. Vi har identifierat projektets doktorand men inte genomfört den formella anställningsprocessen.

Externa länkar

FacebookTwitterLinkedInEmail