ME – Mosa elefanten


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-04-01

Boliden, LKAB


Saeed Chelgani

2020-09-30

201905195

Syfte och mål

Resultaten av detta projekt kan frigöra de finaste och grövsta partikelstorlekarna av malmer som anrikas via flotation, åtminstone för utvalda industripartners. Genom att implementera Mosa Elefant (ME) i deras malmanrikningsverk kommer frimalningsgraden tydligt att minska, energiförbrukning och mängd malkroppar minskas och kvarnens genomströmning förbättras. När det gäller hållbarhet och miljöpåverkan så kan flotation av grova partiklar resultera i en grov anrikningssand, som underlättar hanteringen av avfall.

Förväntade effekter och resultat

Långsiktiga mål: Att minska energi-, vatten- och reagensförbrukningen inom mineralberedningsindustrin. Kortsiktiga mål: Förbättra utbyte av fina och grova partiklar i flotationen Det föreslagna projektet adresserar följande utmaningar/mål enligt STRIM-agendan: Resurseffektiv produktion – Effektivare flotation av fina och grova partiklar Minskad miljöpåverkan – Lägre reagens-, vatten- och energiförbrukning Ökad produktionssäkerhet – Stabilare dammar till följd av grövre anrikningssand.

Planerat upplägg och genomförande

WP 1 – Projektkoordinering (apr-sep) Planering, rapportering till Vinnova Del: Slutrapport om labbskaliga nano-bubble (NB) flotationstester WP 2 – Undersökning av småskalig NB-flotation (apr-jun) Provtagning och intervjuer Litteraturstudie om NB-flotation Design/konstruktion och teknisk-ekonomisk bedömning av NB-flotationssystem Del: Protokoll för set-up av NB-flotationssystem WP 3 – Indikativa tester (jun-sep) Analys av tester Utvärdering av begränsningar för olika malmer Del: Protokoll för ME

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

FacebookTwitterLinkedInEmail