Integrerad smart testmiljö för gruvindustrin


strategic


2017-06-01


Anders OE Johansson

2018-07-31

Syfte och mål
Syfte steg 1: Skapa förutsättningar för en smart test- och demomiljö för gruvindustrin som integrerar befintliga, nya och framtida virtuella och operativa miljöer. Miljöer där också nya framtagna smarta delsystem kan integreras, för att kontinuerligt bygga ut och driva en mera innehållsrik och tillgänglig sådan test och demonstrationsmiljö. Kraftsamla genom att identifiera och definiera relevanta och nödvändiga test-, pilot- och demonstrationsprojekt.
Syfte steg 2: Genomförande av planerna framtagna under steg 1 samt prioriterade pilottester (T&D) i ca sexmånadersperioder.

Upplägg och genomförande
Mycket av arbetet i steg 1 genomförs genom arbetsmöten, kartläggning och behovsundersökningar med potentiella nyttjare, dialog med relevanta befintliga projekt, dialog med ”leverantörer” av testkomponenter, system och miljöer. Arbetspaketen består av: WP1: Projektledning. WP2: Samarbete med testinitiativ. WP3: Pilottester. WP4: Säkerhet och affärsmodell. WP5: Teknisk integration och systemteknikfrågor. WP6: Spridning av projektresultat.

Förväntade resultat
Samla relevanta intressenter och initiativ till en gemensam testbädd. Skapa en testbädd för industrin som är hållbar efter 2020. Genomföra ett antal pilottester där enskilda tester ger resultat samtidigt som testbädden utvecklas utifrån erfarenheter från testerna. Projektets resultat är en viktig delkomponent i utvecklingen mot en mer uppkopplad gruvindustri där digitaliseringen medför ökad grad av automation. Detta kommer att innebära att de traditionella arbetsuppgifterna inom gruvindustrin förändras.

FacebookTwitterLinkedInEmail