Innovativ djupprospektering 1fk


Prospektering

fullscale

Uppsala Universitet

2015-07-01

Atlas Copco Rock Drills AB, Boliden, LKAB, Orexplore AB


Klas Hjort

2017-09-30

201501301

Syfte och mål
Projektet är en första etapp av tre med det långsiktiga målet att förbättra arbetsflödet och kreativiteten hos geologer genom ny teknik för geofysiska sensorer och geokemiska analyser vid borrhålet. Kortsiktigt har målen varit att skapa förutsättningar för detta genom att utveckla relevant ny teknologi. Målet har uppfyllts väl i och med de visade resultaten i modeller, i en prob som klarar att hålla kryokyla och en design för ett prob med kryostat, samt den mycket goda utvecklingen av Orexplore-instrumentets kapacitet.

Upplägg och genomförande
Atlas Copco förväntades bidra till stor del genom ett medlemskap i DET-CRC, vilket nekades dem. De har ändå tagit ett stort ansvar i benchmarking och arbetat nära de övriga parterna med intervjuer och workshops. Projektet har till stor del skett hos respektive part. Halvårsvisa stormöten har hållits hos alla partner. Fältstudier av Uppsala universitet har gjorts hos Boliden och LKAB tillsammans med deras personal. Det blev ett mycket större samarbete mellan Boliden, Orexplore och Uppsala universitet än vad som var budgeterat. Vi uppfattar att upplägget har fungerat bra trots de ändrade förutsättningarna för Atlas Copco.

Resultat
Resultaten med modellarbete som visar fördelarna med en högupplöst audiomagnetotellurisk prob för djup geofysisk analys samt framtagandet av såväl en prob som klarar att hålla kryokyla tillräckligt länge och en robust design för en prob med en kryostat, samt den närmast fantastiska struktur- och mineraliseringsinformation som geologer får ur Orexplores instrument gör att alla partner och särskilt företagen vill fortsätta utvecklingsarbetet.

FacebookTwitterLinkedInEmail