Högupplöst magnetisk kartläggning med UAV


pilot

Swedish Geological AB

2020-03-01

Kaunis Iron, Luleå University of Technology


Karl Westerlund

2021-08-31

201905169

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att testa ett UAV-system benämnt ”the Remote Mapper” som ar designat och konstruerat specifikt for regionala högupplösta magnetiska undersökningar, i svensk operativ miljö. Genomförandet sker med tillstånd att flyga ”Beyond Visual Line Of Site” (BVLOS) med radarkontroll av luftrum. Syftet är vidare att utvärdera faktorer som kan påverka genomförande och datakvalitet – ffa logistik, uppfyllande av villkor i BVLOS-tillstand, samt flygplanering och magnetometerinställningar – med målet att etablera kommersiell verksamhet.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomförandet av projektet förväntas den nordiska gruv- och prospekteringsektorn kunna genomföra regionala magnetiska undersökningar med betydligt högre upplösning än konventionella flygmagnetiska undersökningar, och till en betydligt lägre kostnad. Kostnadseffektiv insamling av högupplöst magnetisk data över stora områden förväntas vidare att öppna upp för en ny nivå av malmgeologisk forskning. Detta, i sin tur, kommer att bidra till ökad kunskap kring strukturgeologisk miljö i malmområden och malmgenes, samt leda till förbättrade prospekteringmodeller.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planeras att genomföras enligt följande: 1. Genomförande av UAV-magnetiska undersökningar; 2. Utvärdering av administrativa, logistiska, tekniska och tillståndsrelaterade faktorer; 3. Processering och utvärdering av data – jämförelse med konventionell flyg- och markmagnetisk data, samt ingående dataanalys och etablering av strukturmodell för projektområdet; 4. Upprättande av affärsplan för kommersialisering av verksamhet; 5. Spridning av resultat genom vetenskapliga publikationer, konferenspresentationer, samt informationsmaterial.

 

Mer information

Presentation slides from Program day 2021

FacebookTwitterLinkedInEmail