Hållbart lärande med SIMS VR-gruva


strategic

Framtidsmuséet i Dalarna

2021-08-012023-07-31

202103269

Syfte och mål

Ett samverkansprojekt med 9 av Sveriges science centers, samt Svenska Science Centers branschförening, som gemensamt ska utveckla de fysiska upplevelsemiljöerna, för att på ett pedagogiskt sätt bidra tillökade kunskaper hos: barn, unga och allmänhet, om samhällets behov av metall och mineral. Projektet ska främst fokusera på cirkularitet, hållbara värdekedjor och ett hållbart nyttjande av naturresurser som en möjliggörare för ett grönt samhälle. Det ska även bidra till ett ökat lärande om hur man kan utforma inkluderande pedagogiska utställningsmiljöer med VR som central del.

Förväntade effekter och resultat

Genom att öka intresset och kunskap om modern gruvdrift ur ett objektivt hållbarhetsperspektiv förväntas projektet bidra till social acceptans för gruvdrift, samt även bidra långsiktig till den framtida kompetensförsörjningen inom gruvindustrin. Dessutom förväntas projektet ta fram konkreta exempel på hur man kan skapa utställningsmiljöer som utmanar lärandet hos olika målgrupper och knyter ihop skola med näringsliv och samhälle. Projektet har potential att kunna nå ut till många personer eftersom det varje år kommer sammantaget ca. 2 miljoner besökare till Science centers.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet är uppdelat i lokalisering av olika målgrupper, framtagande av pedagogiska upplägg för målgrupperna, innehåll och utformning/design av fysiska testmiljöer. Tester med målgrupperna, av VR-miljöer och pedagogiskt material genomförs och utvärderas efter hand under projektets gång. Utbildningar för personal på medverkande science centers, pedagoger inom skolan, samt personal från Sveriges övrig Science centers ska också genomföras.

FacebookTwitterLinkedInEmail