GRÄV – GRuvindustrin Ändrar Värden


Pre-study

RISE Research Institute of Sweden AB

2019-06-01

Sticky beat AB, Up is down AB


Julia Jonasson

2019-11-30

201804605

Syfte och mål

Skapa och utveckla Munkforsmodellen och visa HUR fler kan bli mer innovativa med hjälp av normbrytande aktiviteter som: Förstå historik runt bruksorten & analysera den utifrån normperspektiv. Samla aktörer från orten & identifiera normer som präglar samhället & arbetslivet som påverkar innovationsförmågan. Se om innovationshämmande normer kan vändas till möjligheter. Kan vi bryta med innovationshämmande normer & bli mer innovativa tillsammans? Projektet identifierar fokusområden att förbättra & tar fram en aktivitetslista med ansvariga.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektslut förväntas aktörer, privata, offentliga och idéburna, i Munkfors ha fått ökad förståelse för hur normer påverkar det lokala innovationsklimatet. De kommer även att ha tillgång till metoder och verktyg för att fortsätta att arbeta normkreativt för ökad innovationsförmåga och för att stärka arbetslivet på orten.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget bygger på en deltagandeprocess med tre planerade workshoppar. Dessa tre fokuserar på förståelse för innovation och normer. Förståelse för individuell och kollektiv innovationsförmåga. Omsättning av insikter i konkreta handlingar och handlingsplaner.

FacebookTwitterLinkedInEmail