G-drones


fullscale

Luleå tekniska universitet

2021-03-01


George Nikolakopoulos

2023-02-28

202004456

Syfte och mål

G-DRONES syftar till att demonstrera en autonom, snabb, och robotbaserad lösning för luftburen inspektion av områden efter sprängning, och den övergripande integrationen av denna teknik till nuvarande gruvproduktionssystem. G-DRONES kommer att utveckla teknologier för att tillåta autonomi under flyginspektionsuppdraget på de platser i gruvan som är farliga för männskliga insatser, med målet av full integration i gruvproduktionen, samtidigt som det möjligör för ökad effiktivitet och produktivitet.

Förväntade effekter och resultat

– Öka produktionseffektiviteten: Vid utförd inspektion av ett område mindre än 20 minuter efter sprängning, minskar väntetider med 30-40 minuter. Nu kan väntetider vara upp mot 60-90 minuter. – Ökad kostnadseffektivitet: Besparar mer än 250,000 SEK / timme genom omedelbar inspektion efter sprängning, och sänker väntetider innan lastningen kan fortsätta. – Skapa ett säkert arbetsutrymme: ingen exponering av giftiga gaser för arbetare – Öka acceptansen för gruvindustrin genom att att minska riskerna för arbetare, och göra arbetsplatsen mer lockande.

Planerat upplägg och genomförande

Luleå Tekniska Universitet (LTU) kommer att leda projektet och tillhandahålla alla grundläggande drönarteknologier. ABB kommer att bidra till integrationen av de luftburna inspektionsteknologierna inom gruvhanteringssystemen de erbjuder, samt rådgivning till avkänningsteknologierna. Bolider kommer att bidra till vad kraven är för det övergripande uppdraget, och för vidare antagande av G-DRONE-teknologier.

FacebookTwitterLinkedInEmail