Framtida industriell utvecklingsplattform – Arena Pajala


strategic

Erik Mella

2016-10-012017-05-31

201604593

Syfte och mål

Vi vill skapa Arctic Tests AB en framstående testbädd i arktisk miljö med fokus på kritiska mineral och hållbart samhällsbyggande. Framgångsrik förstudie avslutad. Etablera en långsiktigt kommersiellt bärkraftig testbädd via statlig finansiering med SEK 20 miljoner per år under fem år.

Resultat och förväntade effekter

Bilda Arctic Tests AB med Luleå tekniska universitet som huvudman. Staten satsar SEK 20 miljoner per år under fem år. Projektet drivs framåt enligt den rekommenderade tidsplanen.

Upplägg och genomförande

Genomföra workshop samt intervjua intressenter. Få in avsiktsförklaringar (LOI) för de som visar ett aktivt intresse

Externa länkar

FacebookTwitterLinkedInEmail