Förstudie malmpulverisering med pulsad högeffektmikrovågor


Pre-study

Uppsala Universitet

2021-05-01


Dragos Dancila

2021-11-30

202004462

Syfte och mål

Syftet med detta förstudieprojekt är att vi vill tydliggöra och demonstrera potentialen för användning av mikrovågor med hög effekt inom gruvindustrin, med målsättningen att drastiskt kunna minska den energiåtgång som krävs för att bryta ner olika bergarter, dvs. via krossning och pulverisering. Detta projekt genomförs som förberedelse för ett fullskaligt projekt där implementeringen av denna teknik kommer att planeras och anpassas till den svenska gruvinfrastrukturen i olika mineralbearbetningsapplikationer.

Förväntade effekter och resultat

Under förstudieprojektet kommer vi att kvalificera en mikrovågskälla i pulsat läge för att bryta ner olika bergarter. Förväntat resultat är en fungerande prototyp som visar teknologins genomförbarhet och verifiering av energieffektiviteten som följer av att denna nya teknik antas. Avslutningsvis kommer också en teknisk-ekonomisk utvärdering att genomföras för att skala upp tekniken till ett större antal industriella användare, för att förbereda fullskaleprojektet i samarbete med viktiga aktörer i svensk gruvindustri.

Planerat upplägg och genomförande

Försvagningen av stenar med mikrovågor är ett tvärvetenskapligt forskningsämne. Vi behöver utveckling i mikrovågsteknik, materialets karakterisering och experimentering. Vi vill ochså förstå hur men kan anpassa denna teknik till gruvindustrin och involvera olika svenska gruvaktörer. Förstudieprojektet är strukturerat i tre arbetspaket: WP 1, Installation av högeffekt mikrovågskälla WP 2, Mikrovågsapplikatorutveckling och materialkarakterisering WP3, Experimentering och teknisk-ekonomisk utvärdering av teknik för uppskalning

FacebookTwitterLinkedInEmail