Förbättrad resurseffektivitet genom dynamiskt styrd utlastning


DigitaliseringGruvbrytning

fullscale

Luleå tekniska universitet

2014-07-01

RTC, LKAB, Agio, ABB, Boliden


Håkan Schunnesson

2019-06-30

201401802

Syfte och mål
Målet med projektet är att förbättra resurseffektiviteten genom att tillämpa nyutvecklade dynamiska lastningskriterier som bättre kan hantera variationer i malmkvalitet och malmegenskaper, vilket leder till både ökade intäkter och kostnadsbesparingar.

Upplägg och genomförande
Den planerade forskningsmetodiken kombinerar analys av litteratur, studier av befintliga modeller och styrsystem, workshops, ’data mining’, metodtester och undersökning av arbetsmetoder, intervjuer, modellutveckling och modelltester.

Förväntade resultat
En förbättrad dynamisk dragpunktskontroll kommer att förbättra brytningsmetodens långsiktiga hållbarhet och resurseffektivitet genom att minska både malmförlust och gråbergsinblandning. Detta leder till högre malmutbyte per produktionsnivå och bättre kontroll av metallhalten. Minskad gråbergsinblandning leder till minskade transporter av gråberg till ytan och därmed mindre miljöpåverkan. På lång sikt, kommer en bättre dragpunktsstyrning också att underlätta en snabb anpassning till förändrade marknadskrav.

FacebookTwitterLinkedInEmail