Förbättrad kontroll av toxiska gaser från sprängning


GruvbrytningSprängning

fullscale

Luleå tekniska universitet

2015-07-01

Boliden Mineral AB, Forcit Seden AB, LKAB KIMIT AB, LTU


Daniel Johansson

2017-03-31

201501262

Syfte och mål
Detta projekt syftar till att förbättra kunskapen om alstringen av toxiska gaser från detonationen av civila sprängämnen i berg. Huvudsyftet är att minska personalens exponering för de toxiska spränggaserna. Projektet fokuserar på sprängning i dagbrott och under jord. Det allmänna målet är att stödja svensk gruvindustri, entreprenörer samt sprängämnestillverkare med resultat och rekommendationer för användning av sprängämnen.

Upplägg och genomförande
Forskningsprojektet genomfördes av forskare i samarbete med teknisk personal från industripartners. Projektet var indelat i två arbetspaket: detaljerade studier i laboratorium och fältförsök i gruvmiljö.

Resultat
Att minimera personalens exponering för toxiska spränggaser och optimera tiden för säkert återinträde i områden där sprängningen skett. Ytterligare mål är att uppnå en förbättrad anpassning av sprängämnen till bergförhållanden vilket i sig bidrar till minskade utsläpp av toxiska spränggaser och dess påverkan på yttre miljön. Genom att uppnå dessa mål kan man få förbättrad hållbarhet, ökad produktivitet (genom optimerade ventilationstider) samt ge stöd för utveckling av nya sprängämnen.

FacebookTwitterLinkedInEmail