Fjärranalys lärande


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-06-01


Mehdi Abdolmaleki

2020-12-31

202002516

Syfte och mål

Introduktion av satellitbaserad fjärravkänningsteknik med fokus på Sentinel gratisdata för mineralresurser. Leverans av kostnadseffektiva, snabba och omfattande lösningar för mineralforskning är en viktig fråga i detta projekt. Främjande av Copernicus-data (Sentinel) som kan kopplas till studentutbildning för att säkerställa att medvetenheten om kostnadseffektiva lösningar för prospekterings- och gruvindustrin. Det utvecklade kursmaterialet kan hjälpa lärarna att övervinna tröskeln för att införa nya tekniker och data.

Resultat och förväntade effekter

Som ett resultat av projektet är här feedback från deltagarna (från en anonym undersökning). Deltagarna var, liksom projektteamet, överlag nöjda med kursen. -För att enkelt kunna följa den praktiska delen kan det vara hjälpsamt att förbereda videon och ladda upp den innan kursdagen. -Använda utbrottsrummen i Zoom och dela upp deltagarna i olika gruppen kan leda till mer interaktion mellan deltagarna och läraren (den behöver en tränare per varje grupp)

Upplägg och genomförande

-Tillkännagivande den 7 oktober På LTU webbplats och LTU Business webbsida -Länken skickades till olika universitet och företag i Sverige -Registreringsstatistik: 63% Man, 37% Kvinna 57% svenskar, 43% andra länder (11 länder) 77 sökande, 30 utvalda -En delad enhet för att ladda ner materialet (presentationer och produkter) -Presentera kursen på 2 dagar per vecka 3 timmar varje dag -Kursundervisningen på Zoom-plattformen. -En kort frågesport (4 till 5 frågor) med diskussion för återkallande och sammanfattning -Övningen görs och resultaten diskuteras under kurstiden

FacebookTwitterLinkedInEmail