FILTRENE MINING Process: Återvinning av värdefulla metaller från vattenströmmen i gruvindustrin


Pre-study

Grafren AB

2020-03-01

Swerim, Boliden Mineral


Jenny Khranovska

2020-08-31

201905181

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att verifiera den tekniska och ekonomiska potentialen för FILTRENE-teknik för återvinning av metalljoner i gruvindustrin. Gruvföretaget BOLIDEN AB är en intresserad partner i den planerade aktiviteten och ett framgångsrikt genomförande av förstudien kan leda till framtida projekt tillsammans med GRAFREN. Målen med förstudien är: – Analysera och identifiera experimentellt lämplig position för installationen av FILTRENE teknik – Utvärdera den tekniska effektiviteten och ekonomiska fördelarna med FILTRENE vid drift i en relevant miljö.

Förväntade effekter och resultat

Genomföring av planerad aktiviteter för insamling och återvinning av metaller ska möjliggöra en specifik utvärdering av effektiviteten och ekonomiska värde för den nya tekniken för återvinning av metaller. Framgångsrikt genomförande av detta förstudieprojekt kommer att verifiera det resurseffektiva och ekonomiskt hållbara tillvägagångssättet baserat på FILTRENE och skulle bana väg för fullskalig innovationsprojekt med målet att anpassa lösningen för gruvindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

GRAFREN AB kommer att förbereda FILTRENE sorbent och respektive utrustning för vattenfiltrering och metalluppsamling; Vatten kommer att tas ur olika punkter vid Boliden-anläggningen med hjälp av Swerim. Efter mättnad återvinns FILTRENE sorbent och metaller återvinns, samlas in och analyseras av Swerim och GRAFREN. De erhållna resultaten kommer att användas för att beräkna processens ekonomiska värde, med beaktande av kapital, driftskostnader, underhåll, logistik etc vs kostnad / pris för återvunna metaller och slutsatser ska göras som interna rapporten.

Externa länkar

FacebookTwitterLinkedInEmail