Fälttest av FBG-baserat sensorsystem – till nytta för industri och samhälle


DigitaliseringGruvbrytning

fullscale

Maskinteknik i Oskarshamn AB

2017-07-01

Oskarshamns kommun, RISE Acreo AB


Linda Sharp

2019-07-31

201702202

Syfte och mål
I projektet ska utvecklingsarbete ske med mål att nå produktifiering och kommersialisering av ett FBG-baserat sensorsystem för mätning av bergrörelser. Projektet har tre huvudmål: 1) att fortsätta utveckling och tillverkning av ett FBG-baserat sensorsystem, 2) att fälttesta sensorsystemet i verklig miljö i Äspölaboratoriets underjordiska berglaboratorium under ett år, för att verifiera systemets stabilitet och tillförlitlighet, 3) att ta fram en plan för kommersialisering

Upplägg och genomförande
Projektet leds av företaget i nära samarbete med projektaktörer och referensgruppen. Projektperioden är 24 mån och projektet är organiserat i 12 WPs: WP1: Projektledning & koordination. WP2: Användarkrav. WP3: Komplett systemdesign. WP4: Utveckling av hårdvara & mjukvara. WP5: Utveckling av inkapsling. WP6: Data output & hantering. WP7: Systemdesign för dataöverföring. WP8: Prototyping & systemintegration. WP9: Fälttester i Äspölaboratoriet. WP10: Demonstration & utvärdering. WP11: Marknad- och kommersialiseringsplan, demo-utrustning. WP12: Nyttiggörande av kunskap & resultat.

Förväntade resultat
När projektet är avslutat har sensorsystemet nått TRL 5–6. Ett FBG-baserat sensorsystem är tillverkat och långtidstestat (1 år) för stabilitet och pålitlighet i verklig miljö i Äspölaboratoriets underjordiska berglaboratorium. Systemet uppfyller användarkrav och resultaten är utvärderade av projektgruppen samt en referensgrupp bestående av flera parter och experter från gruv-, anläggnings- och kärnavfallsindustrin. En initial marknads- och kommersialiseringsplan har tagits fram och en demonstrationsutrustning har konstruerats och tillverkats.

FacebookTwitterLinkedInEmail