Face-to-Surface II – förbättrad produktionseffektivitet vid skivrasbrytning


Gruvbrytning

fullscale

Luleå tekniska universitet

2017-07-01

Agio system och kompetens i Skandinavien AB, Atlas Copco, LKAB


Håkan Schunnesson

2019-06-30

201702211

Syfte och mål
Målet och syftet med detta projekt är att öka produktionskapacitet och minska produktionskostnader för skivrasbrytning genom att optimera fragmenteringen. Detta görs genom att optimerade håldimensioner, förbättra laddbarheten, utvärdera ny teknik för skutspräckning och utveckla ny och förbättrad teknik för övergripande produktionsplanering.

Upplägg och genomförande
Forskningsmetodiken utnyttjar och kombinerar data från, maskinloggning, borrhålsfilmning och videoinspelning på lastnivåerna, intervjuer och fältförsök. Projektet kommer att hantera mycket stora datamängder och kommer att använda moderna verktyg från ”Data Mining” och ”Big data analys”. Kontinuerliga möten och workshops är ett viktigt verktyg för kunskapsspridning och informationsöverföringen.

Förväntade resultat
Projektet kommer att utveckla produktionsverktyg för laddbarhetsprognoser och skapa en djupare förståelse för hur håldimensioner påverka markvibrationer. Inom projektet kommer rutiner att utvecklas för hur produktionsplaneringen kan förbättras med hjälp av förbättrad kunskap om bergmassans egenskaper, liksom bättre och djupare förståelse för hur mobila skutknackare kan minska produktionsstörningar. Resultaten från projektet kommer också att innefatta en licentiatexamen samt ett antal tidskrifts- och konferensbidrag.

FacebookTwitterLinkedInEmail