En generell digital tvilling baserad på statistiska och logiska modeller för innovationer inom gruvindustrin


fullscale

Magnus Löfstrand

2022-04-012025-03-31

202104650

Syfte och mål

Projektet avser att stödja en mer hållbar gruvproduktionsprocess genom att koppla samman processmodell, informationsmodell och affärsmodell via en digitala tvillingmodell, Målet med DT-MINN-projektet är att förbättra hållbarheten vad gäller utvinning av råvaror genom att vidareutveckla simuleringsmodelleringen avseende tillgänglighet och underhåll samt logisk modellering av tekniska fel.

Förväntade effekter och resultat

Huvudresultaten kommer att bestå av vidareutvecklade: – Distribuerad digital tvillingplattform för simulering och förutsägelse av produktionsprocessens tillgänglighet och optimering av underhåll – Gränssnitt mellan ovanstående system och i första hand Epiroc-maskiner i Kaunis IT-infrastruktur och produktionsprocess – Informationsmodeller för ovanstående

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i fem arbetspaket: 1 Samordning och ledning 2 Mål och måluppfyllelse 3 Simuleringsmodellering för tillgänglighetsprediktering av produktion 4 Digital tvillingmodell av Kaunis produktionsprocess 5 Anslutning av DT-MINN-systemet och kommunikation med datakällor i produktionsprocessen Resultatnyttjandet kommer att utföras hos partnerföretagen och efter projektet i den bredare processindustrin. Resultaten kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling i framtida gemensamma projekt.

FacebookTwitterLinkedInEmail