Dynamisk provning av kompletta bergförstärkningssystem för underjordsgruvor


Pre-study

Lars Sandberg

2022-04-012022-09-30

202104675

Syfte och mål

Förstudien ska utreda förutsättningar för att bygga en provanläggning för dynamisk provning av kompletta bergförstärkningssystem. Resultatet ska bli basen för att bygga ett efterföljande fullskaligt innovationsprojekt där 1) nya metoder och utrustning för dynamisk provning av bergförstärkningssystem utvecklas, och görs tillgängliga för industri och akademi vid Swerims pilotanläggning i Luleå, samt 2) Tester ska utföras och resultaten kombineras med empiriska riktlinjer för sprutbetongdesign för att tillhandahålla rekommendationer för val av bergförstärkningssystem

Förväntade effekter och resultat

Resultaten av förstudien kommer att implementeras direkt i ett projektförslag för ett fullskaligt innovationsprojekt där nya metoder och utrustning för dynamisk provning av kompletta bergförstärkningssystem utvecklas, installeras, och tillgängliggörs för industri och akademi vid Swerims testanläggning i Luleå. Förstudien ska leverera en teknisk förstudie och riskanalys samt utredning om tillgänglig finansiering som underlag för beslut om start av det efterföljande innovationsprojektet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i 6 arbetspaket: WP 1, Projektkoordinering WP 2, Undersöka och definiera belastningsfall och brottmekanismer för bergförstärkningssystem i underjordiska gruvor WP 3, SoTA – Dynamisk provning av hela bergförstärkningssystem WP 4, Utveckla testuppställningar för att representera de valda belastningsfallen och utveckla en konceptuell designlösning WP 5, Budget och tidsplan för etablering av testanläggningen WP 6, Beräkna kostnader för att utföra tester i anläggningen WP 7, Utveckla en projektplan för det efterföljande fullskaliga projektet

FacebookTwitterLinkedInEmail