Distance learning in environmental isotope geochemistry applied to mining environments


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-08-01


Tobias Kampmann

2020-12-31

202002514

Syfte och mål

Projektet lyckades uppfylla följande syften: – Förbättrad anpassning av högskoleundervisning till distansutbildning – Skapande av interaktiva lärandemiljöer med studenter som självständiga aktörer – Djupt lärande av koncept genom tillämpning av kursinnehåll på praktiska uppdragesexempel från arbetslivet som geokemisk konsult Följande konkreta mål uppfylldes: – En digital undervisningsmetod (övning) i isotopgeokemi utformades, genomfördes och därmed testades vid Luleå tekniska universitet – Feedback från studenterna samlades in genom enkäter

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev en gruppövning för en typisk kurssammansättning i isotopgeokemi (ca 15-20 studenter) som delas in i 3-4 grupper. Genom innovativ distansundervisning förväntar vi oss att inte endast anpassa högskoleundervisning till omständigheterna under corona-pandemin, men även en förbättring av studenternas lärande samt en förberedelse inför det framtida arbetslivet. Studenterna visade sig vara mycket nöjda med den nya undervisningsmetoden och gav konkreta förslag för förbättring om övningen hålls igen under kommande år.

Upplägg och genomförande

Distansundervisningsmetoden utvecklades med hjälp av konsultföretaget WSP Sverige mellan september och november 2020. Metoden testades i kursen under december 2020 och studenterna redovisade sina resultat i januari 2021. Feedback från studenterna samlades in via enkäter.

FacebookTwitterLinkedInEmail