Digitalisering av kursen högtemperaturprocesser


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-08-01


fredrik.i.engstrom@ltu.se

2020-12-31

202002510

Syfte och mål

Mål och syfte med projektet är att uppdatera kursens litteratur samt digitalisera undervisningen. Mer specifikt avser digitaliseringsaspekten följande aktiviteter: 1. Inspelning av föreläsningar som introducerar programvaran som används inom det industrirelaterade projektarbetet. 2. Inspelning av lösningsexempel för typiska räkneövningar. Samtliga mål som var uppsatta har genomförts och fullföljts.

Resultat och förväntade effekter

När studenterna har möjlighet att effektivt ta till sig informationen av kursen på distans via förinspelade föreläsningar har vi möjlighet att mer effektivt använda vår lärarledda tid. Detta innebär att vi kan möjliggöra att studenterna kommer högre upp på Blooms taxonomi. Förinspelade moment möjliggör dessutom att vi kan ge kursen på distans för deltagare från metallurgisk industri. Detta bidrar till livslångt lärande för ingenjörer i svensk processindustri. Kursen ges för första gången sedan arbetet genomfördes under april 2021

Upplägg och genomförande

Inspelning av introduktionen till programvaran FactSage, har genomförts. Dessa introduktionsvideos kommer att nyttjas i kursen. Den lärarledda tiden kommer nu användas till att hjälpa studenterna med att driva deras projektuppgift framåt. Inspelning av lösningsexempel för typiska räkneövningar, genomfördes med hjälp av en bakgrundsbelyst ritplatta. Dessa räkneexempel kommer publiceras för studenterna och den lärarledda tiden under klassrumstid (fysisk eller digital) kommer fokusera på förståelsen av beräkningarna.

FacebookTwitterLinkedInEmail