Bergmekanikens grunder (distansundervisning)


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-08-01


Hans Åhlin

2020-12-31

202002513

Syfte och mål

Syftet med projektet är att möjliggöra distansundervisning genom framtagande av ett tillvägagångssätt för genomförande av duggor/delprov på distans. Målet med projektet är anpassning och implementering (med hjälp av onlineverktyg) av ”duggor/delprov” för onlineundervisning. Uppfyllelse: Under projektet har tre stycken delprov tagits fram samt även tre stycken omdelprov för studenter som ej klarade examinationen vid första tillfället.

Resultat och förväntade effekter

Framtagna anpassade kursmoment och metodik (med hjälp av onlineverktyg) i form av duggor/delprov som kan användas i undervisning. Utfall: Resultatet från projektet – framtagna delprov och metodiken har även använts i ytterligare en kurs under hösten 2020 för att på ett distansanpassat sätt kunna examinera delprov. Resultaten förväntas även implementeras i flera studentkurser framöver.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget för projektet har efterföljts i enlighet med punkterna nedan: – Inledande planering av projektet – Skapa onlineanpassade delprov relaterade till kursinnehåll – Implementera duggor/delprov i onlineverktyg. – Förberedelse och genomförande workshop för projektredovisning Planerat upplägg och genomförande av projektet passade projektets målsättning väl och gav det önskade resultatet.

FacebookTwitterLinkedInEmail