BEMIS


fullscale

Jesper Martinsson

2021-09-012022-08-31

202103375

Innovationsidétävlingsvinnare 2021

Syfte och mål

BEMIS är ett helautomatiskt system för beräkning av seismiska händelser i underjordsgruvor som snabbt och exakt ger information om gruvans seismiska aktivitet vilket medför att man kan skapa en mycket bra förståelse för den seismiska aktiviteten i gruvan idag och en bit in i framtiden. Detta gör att gruvorna kraftigt kan öka säkerheten i gruvan och samtidigt öka produktionen genom bättre anpassade produktionsplaner. Målet med projektet är att skapa en fullt fungerande prototyp av BEMIS som sedan ska testas i utvalda underjordsgruvor.

Förväntade effekter och resultat

Med projektet kommer vi att kunna genomföra de utvärderingar som behövs för att visa hur bra information BEMIS kan ge. BEMIS kommer att testas i flera olika underjordsgruvor med effekten att flera samarbetsprojekt initieras.

Planerat upplägg och genomförande

Huvuddelen i projektet är att skapa en fullt fungerande prototyp. Parallellt med detta kommer kontakter med olika gruvor att tas för att hitta olika miljöer att genomföra utvärderingarna i samt planering för hur utvärderingarna ska genomföras.

FacebookTwitterLinkedInEmail