Automatiserat demonteringssystem för återvinning av batterimetaller


fullscale

Eduard Marti Bigorra

2022-03-012024-02-29

202104720

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla återvinningstekniker som möjliggör industriell återvinning av kritiska råvaror från använda li-jonbatterier. Inom projektet kommer vi att höja den tekniska mognaden hos en innovativ, automatiserad demonteringsprocess som är avgörande för effektiviteten hos storskalig mekanisk återvinning och återvinning av metaller från litiumjonbatterier.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet förväntas bli följande: (A) Detaljerad studie av demonteringsprocessen, (B) Riskanalys, (C) Utveckling och validering av nödvändiga robotverktyg i operativ miljö (TRL 7-verktyg), (D) Utveckling av algoritmer för verifiering och drift av datorseende (TRL 7-programvara), och (E) Prototyp för integrerat system demonstrerad i operativ miljö (TRL 7-system). Dessutom kommer projektet att ge upphov till stora spridningseffekter inom området för demontering med hjälp av robotar – en helt ny gren inom automationsteknik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att pågå totalt i 24 månader och består av fem Arbetspaket med delat ansvar mellan projektpartnerna Unibap, MDH och Northvolt.

FacebookTwitterLinkedInEmail