Återvinning av litium från stoft bildat pyrometallurgisk återvinning av Li-jonbatterier


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2019-03-01


Lena Sundqvist

2019-12-31

201804631

Syfte och mål

Förstudien skall bidra till att en större del av materialet i Li-jonbatterier återvinns Målsättningen med förstudien är att utveckla ett hydrometallurgiskt koncept för återvinning av Li och andra metaller i stoft som bildas vid pyrometallurgisk återvinning av metaller som kobolt, nickel och koppar. Lakningsförhållanden såväl som metoder för rening via olika metoder studeras.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien förväntas leda till ett koncept för återvinning av litium från stoft som kan värderas för vidare studier i ett fullskaligt projekt. Konceptet skall möjliggöra maximal återvinning av litium samtidigt som en inert restprodukt erhålls.

Planerat upplägg och genomförande

I laboratorieförsök genererat stoft som karakteriseras med avseende på lämpligt hydrometallurgiskt koncept, information i litteraturen används som stöd. Syntetiskt stoft med motsvarande innehåll och så likvärdiga egenskaper som möjligt tillverkas och används i laboratorieförsöken avseende laknings och reningsmetoder. Avsikten är att slutligen validera med inledningsvis producerat stoft. Baserat på resultaten ges rekommendationer om fortsatt arbete.

FacebookTwitterLinkedInEmail