Virtual Reality (VR) som en demonstrator och inlärningsplattform för hållbar, modern och innovativ gruvdrift


strategic

Luleå tekniska universitet

2020-05-01

LTU, Boliden, LKAB, Epiroc, Tekniska museét, Teknikens hus


Hans Åhlin

2021-05-31

202002416

Partners: LTU, Boliden, LKAB, Epiroc, Tekniska museet, Teknikens hus

Projektet syftar till att, med hjälp av en VR-gruvmiljö, nå ut till unga för att ge dem grundläggande kunskaper och intresse om hållbar gruvdrift. I Sverige finns 20 vetenskapscentra och miljön används redan permanent i två av dem (Tekniska huset i Luleå och i Tekniska museet i Stockholm). Projektet kommer att kontakta den andra svenska Science Centers och presenterar VR-miljön. De kommer att erbjudas att använda VR-miljön gratis och projektet ger dem stöd och vid behov utbildning. Projektet kommer också, enligt input från Science Centers, att göra mindre uppdateringar av sin VR-miljö och de VR-utbildningsmoduler som utvecklades under SIMS-projektet 2017-2020. Det övergripande målet för projektet är att göra unga människor intresserade av europeiska hållbara innovativa gruvor.

Vi vill få unga människor intresserade av att arbeta inom gruvbranschen och förstå behovet av hållbara gruvor som en möjliggörare för det moderna samhället.

FacebookTwitterLinkedInEmail