Svensk gruvinnovation väcker intresse globalt

2019-06-28

Sverige är idag en aktör att räkna med på den globala marknaden, det är inte för inte som 60 % av de maskiner som rullar i gruvorna är svenska och många bolag vittnar om att meningen ”- Vi kommer från Sverige” öppnar många dörrar. Att den svenska branschen är en viktig aktör globalt kan vi även tydligt se i de många förfrågningar som kommer till oss, under första halvan av året har vi arbetat en hel del med internationalisering med syftet att få fler utländska aktörer att jobba med oss för att möta våra gemensamma utmaningar.

Under två dagar i mars stod vi värdar när Global Mining Guidelines Group tog sitt Future Mining Forum till Luleå på temat autonomous mining, interoperability and the digital mine. Under dagarna presenterade dryga femton talare framstående teknik, diskuterade och utbytte erfarenheter. Deltagarna kom från olika företag från Canada, Sverige och Australien. I samband med att GMG var i Luleå bjöd de även in till två workshops på områdena AI in Mining och Autonomous Mining där Mobilaris stod som värdorganisation.

Vi har också haft många givande möten och samtal med internationella aktörer. Vi har bland annat träffat Australiensiska Oz Minerals för att fortsätta den dialog som startades 2018. Glädjande är att OzMinerals startar tre nya projekt med svenska partners (akademi och industri) under 2019, alla projekt fokuserar på deras nya operation Carrapateena. Vi har även träffat en stor  delagation från Chilenska Codelco och diskuterat samarbeten. I delegation deltog även representanter från Näringsdepartementet samt Business Sweden.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Första workshopen inom SIP STRIMs doktorandnätverk MINERS

Nätverkets första workshop hölls i början av juni i Gällivare. Intresset var stort och 24 doktoranderna från Luleå Tekniska Universitet, Chalmers, Stockholms Universitet och Outotec samlades. Då många av deltagarna inte hade besökt…

2019-06-27

Bidra till industrins energi- och klimatomställning – Ny utlysning hos Energimyndigheten

Vill du bidra till industrins energi- och klimatomställning genom minskade eller negativa utsläpp av växthusgaser och/eller en mer effektiv energi- och resursanvändningen? Ta då en titt på Energimyndighetens öppna utlysning som är öppen…

2019-06-27

Nya strategiska projekt

På styrelsemötet den 16 maj beslutade styrelsen att bevilja medel till tre strategiska projekt som kompletterar projektportföljen där det finns identifierade luckor. Du kan läsa mer om projekten på webben. Samhälle och gruva…

2019-06-24