Jenny Greberg, Programdirektör

Svemin och Jernkontoret uppmärksammar kvinnor i gruv- och stålbranscherna

2022-03-04

Svemin och Jernkontoret har just släppt listan ”40 över 40” för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor i gruv- och stålbranscherna, och lyfta den kunskap och erfarenhet som de bidrar med. Swedish Mining Innovations programdirektör Jenny Greberg är en av de 40 kvinnorna på årets lista.

– Det känns förstås jätteroligt och hedrande, och särskilt kul när vi som innovationsprogram satsar så mycket som vi gör på mer inkluderande innovation i gruvbranschen. Listan är ett jättebra initiativ för att lyfta de kritiska insatser som görs av kvinnor i de här mansdominerade branscherna, och bidrar till att vi kan attrahera ännu fler kvinnor, säger Jenny Greberg.

Kvinnor utgör i dag endast 20 procent av alla medarbetare inom gruv- och stålbranscherna. Swedish Mining Innovation arbetar för att främja inkluderande innovation. I programmets senaste utlysning beviljades 41 procent av projektmedlen till projektledare som är kvinnor – ett rekord och en betydande ökning jämfört med det tidigare genomsnittet.

Ta del av hela nyheten på Svemin.se

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

195 miljoner till hållbar gruvinnovation

Nu startar 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin. Projekten är resultatet av innovationsprogrammet Swedish Mining Innovations årliga utlysning med finansiering från Vinnova….

2022-02-28

Ett spännande år med stora samhällsutmaningar och grön omställning i fokus

Vi ser tillbaka på ett år då gruvbranschen har fått stor uppmärksamhet. Det har inte bara handlat om utmaningarna med tillståndsprocesserna, utan innovation kopplat till hållbar försörjning av metaller och mineral har också…

2021-12-22

It is time to update the Strategic Research and Innovation Roadmap for the Swedish mining, mineral and metal producing industry – and you are invited!

Due to the new restrictions – NOW DIGITAL!  Every three years the Strategic Research and Innovation Roadmap for the Swedish mining, mineral and metal producing industry is updated. Now it is time again,…

2021-12-06