Play for Change

2024-06-12

Initiativ som skapar kulturellt värde för många – och behovet av mer genuin samverkan mellan kultursektorn och näringslivet. Det var temat för evenemanget Play for Change i Luleå, där näringsliv, kultur och offentlig sektor bjöds in för att bättre knyta an till varandra i samhällsomvandlingen. Innovationsprogrammen Metals & Minerals och Swedish Mining Innovation tog tillfället i akt att delta.

– Ett viktigt fokus för oss är social innovation – som handlar om att öka människors välbefinnande genom att hitta och lösa sociala behov på nya och innovativa sätt. En mångfald av initiativ inom social innovation är helt avgörande för att möjliggöra all den tekniska innovation som samhället behöver i samband med de enorma industriella investeringar som vi ser framför oss runt om i Sverige. Det här evenemanget är ett bra exempel på hur vi kan främja dialog och öka samarbetet, säger Niclas Dahlström, chef för Metals & Minerals arbetspaket för social innovation och en del av Swedish Mining Innovations programkontor.

Huvudfokus för Swedish Mining Innovations projekt ligger på teknisk innovation, men sedan flera år tillbaka finansierar vi olika initiativ kring kultur och social innovation.

– Det finns naturligtvis möjlighet att göra så mycket mer och ett första steg är, som Katti Hoflin sa i inledningen, ”Att vara fler i samma rum och lära av varandra” säger Beatrice Lind, Swedish Mining Innovation. Programkontoret ser fram emot fler initiativ av den här typen i framtiden.


Ann-Sofie Gyllenhaal & Beatrice Lind

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Internationella deltagare och organisationer från Finland till Australien

Swedish Mining Research & Innovation Days 2024 – Den årliga konferensen i Luleå Det var två dagar i Luleå fyllda med diskussioner, presentationer och nätverkande om de senaste forskningsframstegen, gemensamma utmaningar och vägen…

2024-05-22

Biologisk mångfald i fokus på den årliga Gruvlunchen

Förra veckan var Örebro Universitet värd för ett evenemang med fokus på biologisk mångfald i gruvindustrin. Två expertpresentatörer, Sara Carlsén från Boliden och Matt Baida från VAST Landscape Architectures, diskuterade sina forskningsprojekt och…

2024-05-22

Doktorandnätverket i Bergslagen

Vårt Doktorandnätverk åkte på en tredagars workshop runt Bergslagen med temat: Balans mellan kulturarv, resursutvinning och miljövärden i historiska gruvområden. Dag 1 – Första anhalten var Northvolts R&D-hub för batteri- och cellutvecklingsprojekt, utanför…

2024-05-20