Workshop – Historical mine waste management a part of a sustainable solution for mineral raw material supply?

3 October 2023

När: 3 oktober (innan Svemins Miljökonferens i Örebro) kl. 8-17.
Var: “Labbet”, Innovationsarenan  MazeMap

Workshop-beskrivning: Det finns många platser i Sverige, och särskilt i Bergslagen, med avfall från historisk gruvdrift. Dessa skulle kunna fungera som en resurs för metaller och mineral, men samtidigt finns det utmaningar förknippade med materialet, till exempel heterogenitet, oxiderade ytor, sekundära mineraler, dålig kunskap om innehåll, äganderättsfrågor, juridiska rättigheter, miljöfrågor etc. Under denna workshop kommer vi att fokusera på praktiska lösningar av flera av dessa frågor med hjälp av en specifik problemlösningsmetod. Baserat på dina olika expertområden kommer en vitbok att vara den slutliga samarbetsprodukten som kommer att presenteras på Svemins miljökonferens dagen efter, men också eventuellt publiceras i en referensgranskad vetenskaplig tidskrift.

Anmälan till workshopen gäller för medlemmar i vårt PhD Student Network.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

4 June 2024

Innovationsidétävlingen – Pitchevent, Luleå

Det här är vår sista Innovationsidétävling och din sista chans att vinna! Har du en innovativ idé som…

3 October 2024

Mining@ORU, Örebro Universitetet

7 November 2024

Swedish Mining Innovations Programdag 2024, Stockholm

19 November 2024

Svemins Höstmöte 2024