Programdag

16 November 2017

Alla projektdeltagare är varmt välkomna på STRIM:s programdag på Quality Hotel i Luleå den 16 november kl 10–19.

Under dagen kommer vi att presentera SIP STRIM och de möjligheter som finns för er som deltar i programmet. Alla nya projekt presenteras och vi kommer också att informera och diskutera kring projektstöd, uppväxling och internationalisering. Kvällen avslutas med gemensam middag.

Preliminärt program för dagen:
09.30  Kaffe
10.00  Välkomna, Charlotte Andersson, SIP STRIM
10.05  SIP STRIM – om programmet, mål, visioner och effektlogik, Charlotte Andersson, SIP STRIM
10.25  Projektpresentation:
miNing – Lino Nilsson
Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS – Urban Holmlund
11.00  Metod för framgångsrika projektansökningar, Pär Johansson, LTU Business
11.30  Projektuppföljning
11.45  Lunch
12.45  Workshop – Internationalisering och uppväxling, Matz Sandström SIP STRIM
13.45  Nya fullskaleprojekt presenteras (5 min per presentation, se lista nedan)
14.40  Kaffe
15.00  Nya förstudier presenteras (5 min per presentation, se lista nedan)
15.40  Workshop sammanställning, Matz Sandström SIP STRIM
16.10  Information H2020, Jenny Greberg, SIP STRIM
16.30  Utlysningar och aktiviteter inom EIT RM, Katarina Öqvist, EIT RawMaterials NCLC
16.50  Avslut
17.00  Middag

 

Nya fullskaleprojekt:

VectOre – Prospekteringskriterier för polymetalliska sulfidmineraliseringar och industrikarbonater
Nils Jansson
LTU, Björka Mineral AB, Boliden

Effektiv finfördelning (ECO)
Andreas Johansson
LTU, Innovative Machine Vision pty Ltd, Optimation AB, Vale SA

Från ord till handling – hållbarhetsledningssystem för social acceptans
Helena Ranängen
LTU, Boliden, Svemin

Face-to-Surface II – förbättrad produktionseffektivitet vid skivrasbrytning
Daniel Johansson
LTU, Agio, Atlas Copco, LKAB

Face-to-Mill
Daniel Johansson
LTU, Atlas Copco, Boliden, Forcit

Följning och kontroll av ledstyrda maskiner med externa sensorer
Todor Stoyanov
Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park, Atlas Copco Rock Drills, Brokk

Bedömning av risken för bergutfall och optimering av bergförstärkning i djupa underjordsgruvor
Erling Nordlund
LTU, Lundin Mining, Boliden, LKAB

Ny digital 3D-modell av Grate-Kiln-pelletsprocessen för minskad energianvändning och utsläpp
Staffan Lundström
LTU, LKAB, Taoshi Energiteknik AB

Gruvindustri och urfolk: regelverk, bäst praxis och social innovation
Karin Beland
LTU, CAMECO, Das Nedhe Development, English River First Nation, University of Northern BC, University of Saskatchewan

 

Nya förstudier:

Utveckling av en numerisk modelleringsmetod för bedömning av risken för seismiskt inducerade skador i djupa gruvor
Erling Nordlund
LTU, Lundin Mining, LKAB

Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion
Martina Petranikova
Chalmers

Kvantitativ karakterisering av järnmalmspellets med optisk mikroskopi och maskininlärning
Martin Simonsson
Ductus Preeye AB, LKAB

Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation
Örjan Johansson
LTU

MinFroth – karaktärisering av skum i mineralflotation av sulfidmalmer
Marie Sjöberg
RISE, Boliden

Skattning av spänningstillståndet från spänningsinducerade utfall och data från borrkärnor
Maria Ask
LTU, Fracsinus Rock Stress Measurements AB

Innovativ prospekteringsborrning och datainsamling testcenter: I-EDDA-TC
Bjarne Almqvist
Uppsala universitet, Atlas Copco Rock Drills AB

Seismisk avbildning med hammarborrning som källa: SIHDS
Christopher Juhlin
Uppsala universitet, LKAB Wassara AB

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

7 February 2024

Svemins Arbetsmiljökonferens, Luleå

Den 7 februari 2024 samlas experter, branschledare och medarbetare för att diskutera och driva framstående lösningar för en säkrare…

14 February 2024

AI in Mining, Örebro Universitetet (hybridevent)

14 februari, 2024, kl 09:00-13:00 (09:00-12:00 digital meeting) Det kommer att pratas om digitala tvillingar och simuleringar, och vad…