AI in mining Workshop

14 February 2023

Intervju med Lotta Sartz, projektledare på Swedish Mining Innovation Bergslagen

Lotta Sartz

Hej Lotta, du är ju projektledare för eventet AI in mining workshop i Örebro den 14 februari. Kan du berätta mer om temat för workshopen?

-I år har vi två huvudteman, det ena är säkerhet kring autonoma fordon i underjordiska gruvor, perception och navigering i låg sikt samt utmaningar när man har människa och maskin i samma utrymme. Det datadrivna beslutsfattandet, där man använder data för att bestämma ett optimalt tillvägagångssätt, med hänsyn till alla relevanta faktorer, har stora möjligheter att bättre nå hållbarhetsmål, minskad energianvändning, ökad produktivitet, minskat resursbehov och inte minst öka säkerheten i gruvan.

-Det andra temat är mer generellt om hur vi kan öka användningen av AI och visualisering i gruvindustrin. Den gröna och digitala omställningen och hur vi kan använda digital teknik för att stödja en grön omställning, berör alla och är på väg att förändra alla delar av samhället, från transporter, till hälsa, till utbildning och inte minst till våra industrier. Hur kan vi få detta att gå snabbare? Att implementeras i hela gruvan och få med alla på tåget.

Vad behöver vi göra för att förbli konkurrenskraftiga?
– Tillgång till kompetens är en nyckelfaktor, vi behöver både personer med generella digitala färdigheter, till exempel inom cybersäkerhet, ett område som blir allt viktigare, men också personer med spetskompetens inom digital kompetens. Vi måste också bli bättre på kompetensutveckling för vår befintliga arbetskraft, för att lägga till digital kompetens till deras branschspecifika kompetens.

-Dessutom kan det också vara en utmaning att engagera alla arbetare i gruvan och överföra och inkludera de färdigheter de har i digital kunskap. Hur man litar på och omfamnar, vill vara en del av, den nya tekniken och de beslut som fattas utifrån den.

-Slutligen måste vi vara modiga nog att testa i relevanta miljöer, prova nya sätt att göra saker och se om det flyger. Kan vi bli bättre på att inkludera och uppmuntra alla som arbetar i gruvan, som mekaniker, byggnadsarbetare, geolog eller elektriker, att prova olika digitala verktyg och låta dem utveckla sina egna nya arbetssätt? En lustfylld, kreativ miljö där nya innovativa lösningar kan ta form och där den digitala kompetensutvecklingen inte ses som något man bara behöver lära sig utan något man vill lära sig.

Nyfiken på att veta mer? Delta på plats i Örebro eller anmäl dig till det digitala eventet här

När: 14 februari 13:00-15:00
Var: Örebro universitet och online

Det kommer att vara två paneldiskussioner och presentationer från svenska och internationella företag, forskare om deras nuvarande framsteg, aktiviteter och möjligheter relaterade till AI. Paneldiskussionerna kommer att handla om (i) autonoma fordon, låg sikt, säkerhet, människa och maskin i samma utrymme etc., och (ii) hur vi kan öka användningen av visualisering, digitalisering och AI i gruvindustrin.


Program

Time
13:00 Welcome and introduction on AI and mining
Lotta Sartz & Charlotte Andersson, Swedish Mining Innovation
Franziska Klügl, Örebro University

13:10 Company presentations
VR at Epiroc – Bengt Parkedal, Epiroc Industrial Design
International outlook – John Swift, Epiroc Chile & Argentina

13:40 Visual LIFT – visualization for demonstration and communication
Peter Westerdahl, Linköping University/Visualiseringscenter C

13:50 Panel discussion 1 – tech and safety perspective
Ola Petersson, Epiroc
Madeleine Martinsen, Mälardalen University
Martin Magnusson, Örebro University
Anton Koval, Luleå University of Technology

14:10 The Swedish mining industry and labor market statistics
Marie Brodin, Örebro University

14:20 SimStad – digital twins and AI for cities
Erik Telldén, Linköping University

14:30 Panel discussion 2 – user and society perspective
Peter Westerdahl, Linköping University
Johan Cedermark
Andrey Kiselev, Örebro University
Monika Andersson, Zinkgruvan Mining

14:50 Summary, discussions, questions

15:00 End


Anmäl dig till det digitala eventet här


Fotograf: Jesper Eriksson

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

26 June 2024

Almedalen – Metals & Minerals

Metals & Minerals åker till Almedalen den 26 juni och vi hoppas få se dig där! Hur ökar…

3 October 2024

Mining@ORU, Örebro Universitetet

Mining Ecosystem Bergslagen

7 November 2024

Swedish Mining Innovations Programdag 2024, Stockholm

Mer information kommer snart men du kan redan nu anmäla dig via länken här under. Anmäl dig här…

19 November 2024

Svemins Höstmöte 2024