AI in Mining: Digitala Tvillingar och Simulatorer, Örebro Universitetet (hybridevent)

14 February 2024

14 februari, 2024, kl 09:00-13:00 (09:00-12:00 digital meeting)
Labbet, Örebro universitet och digitalt via Zoom. Det är ett hybridevent som arrangeras gemensamt av Swedish Mining Innovation och AI Impact Lab.

Det kommer att pratas om digitala tvillingar och simuleringar, och vad som händer när man kopplar AI till dessa system, både inom gruvdrift och förädling. Företag som Epiroc och Algoryx kommer att ge intressanta exempel på hur de arbetar tillsammans och berätta om aktuella projekt, forskare från Luleå Tekniska Universitetet och Örebro Universitetet kommer att presentera forsknings- och innovationsprojekt och SentianAI kommer att ge några intressanta fallstudier.”Digitala tvillingar och simulatorer spelar redan en viktig roll för gruvföretag. Detta kommer sannolikt bara att öka de kommande åren eftersom optimeringen av verksamheten behöver öka, på grund av sjunkande malmkvaliteter och trycket på att minska utsläppen. På SentianAI (en del av Weir-gruppen) använder vi simulatorer och hybridmodeller i stor utsträckning för att träna våra AI-modeller. Det finns flera anledningar till att digitala tvillingar/simulatorer används, under samtalet kommer Sentian att utveckla några fall av hur de kan användas i praktiska fall”.

Martin Rugfelt, SentianAI

 


Program AI in Mining
2024-02-14, 09:00 – 12:00

 

09:00 – 09:10  Välkommen och introduktion av programmet, Visual Lab på Örebro Universitetet och Swedish Mining Innovation

Lotta Sartz, Örebro University/Swedish Mining Innovation

09:10 – 09:40 Robotik och automation i framkant av innovation: Australian Automation and Robotics Precinct som en möjliggörande anläggning för att påskynda teknikutveckling och hållbar verksamhet

Renu Kannu, CORE Innovation Hub, Perth, Australia

09:40 – 10:00  DigiRock – Digital tvilling för bergborrning

Simon Larsson, Luleå University of Technology

Göran Stenberg, Epiroc

10:00 – 10:40 Automatisering för ortdrivning

Oskar Lundberg, Epiroc

Todor Stoyanov, Örebro University

Urban Wikman, Algoryx

10:40 – 10:50  Kort paus

10:50 – 11:10 Digitala tvillingar i praktiska fall

Martin Rugfelt, SentianAI

11:10 – 11:30 BIM i gruvdrift – nuvarande och framtida potential

Jyrki Salmi, University of Oulu

11:30 – 11:40 En fallstudie av att spåra och visualisera CO2-utsläpp i den metalliska värdekedjan

Daniel Eriksson Pitt, ChainTraced

11:40 – 11:50  Trace4Value – Spårbarhet för hållbara värdekedjor

Malin Rosqvist, RISE/SIP PiiA

11:50 – 12:00 Diskussion och avslutande ord

12:00 – 13:00 Lunch tillsammans med deltagare i eftermiddagens visualiseringsevent


 

”Under 2023, och inom Digitala Stambanan, startades ett initiativ för att adressera tillverkningsindustrins behov av infrastruktur för att stödja datautbyte, samarbetade ChainTraced med arbetspaketspartners SSAB, Bufab och Nitator. Initiativet fokuserade på att bedöma fördelarna och värdet av att utbyta och visualisera datamängder som CO2-utsläpp, följ med oss när vi delar med oss av våra erfarenheter och transformationslärdomar från detta samarbete tillsammans med branschledare.”

Daniel Eriksson Pitt, ChainTraced

 


Anmäl dig här

Kontakt: Lotta Sartz, lotta.sartz@swedishmininginnovation.se


Det här är fjärde gången vi kör eventet. 2021 inledde vi med webbinariet ”AI – en nödvändig möjliggörare för hållbar gruvproduktion” och i februari 2022 uppföljningen ”Hur AI kan skapa värde i gruvans värdekedja – från prospektering till sociala aspekter”. Förra året höjde vi nivån och gjorde detta event större, med fler talare och deltagare i lokalen men fortfarande med möjlighet att delta digitalt, det vill säga ett hybridevent. Ämnen i fokus var då autonoma fordon – för säkerhet och produktion, den dubbla omställningen (hur vi kan använda digital teknik för att stödja grön omställning) – hur kan vi få detta att gå snabbare och implementeras i hela gruvan och få med alla på tåget, samt visualisering, kommunikation och användning av AI och visualisering inom gruvindustrin – till exempel: Hur kan vi använda visualisering för att öka förståelsen för nya digitala verktyg (utbilda medarbetare)?

För 2024 års evenemang är titeln helt enkelt ”AI in Mining” och vi kommer att ha presentationer om digitala tvillingar och simuleringar, både inom utvinning och bearbetning, samt digitalisering och spårbarhet längs värdekedjan. Det kommer att hållas en presentation om BIM (Building Information Modeling) och hur det kan användas inom gruvindustrin och vi kommer att ha en presentation av AARP (Australian Automation and Robotics Precinct), en testplats för framtiden för automatisering, robotik och fjärrdrift i västra Australien.

Länkar till tidigare webinar:

https://www.youtube.com/watch?v=poh7UpeBojk&t=68s (2021)

https://www.youtube.com/watch?v=wQ22TJzAuUI (2022)

AI in Mining with Swedish Mining Innovation and Örebro University (youtube.com) (2023)

FacebookTwitterLinkedInEmail

Kommande händelser

3 October 2024

Mining@ORU 2024 – Mining Ecosystem Bergslagen

Torsdag 3 october 2024, kl. 09:00-14:00, Örebro Universitet Bergslagen är än idag en viktig gruvregion med många pågående…

7 November 2024

Swedish Mining Innovations Programdag 2024, Stockholm

Mer information kommer snart men du kan redan nu anmäla dig via länken här under. Anmäl dig här…

19 November 2024

Svemins Höstmöte 2024