Avslutat case: Bättre navigering i rökfyllda gruvor

LKAB söker nu efter en lösning för bättre navigering och kommunikation i rökfyllda gruvor. Det är nödvändigt för att förbättra arbetsmiljön för räddningspersonal, men också för att öka effektiviteten i att hantera potentiella brandincidenter.

I Sverige har den kommunala räddningstjänsten huvudansvaret för insatser i sådana situationer, men de behöver samarbete och stöd från LKAB:s interna räddningstjänst. Denna interna räddningstjänst måste upprätthålla hög beredskap och ha tillgång till lämplig utrustning och kommunikationsverktyg för att säkerställa att insatserna utförs säkert för alla inblandade. Eftersom traditionella IR-kameror inte fungerar optimalt i gruvmiljöer, krävs det annan teknik för att navigera och kommunicera effektivt i dessa krävande miljöer. Dessutom är det av yttersta vikt att personalen kan röra sig smidigt med den här utrustningen.

 


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Antar du utmaningen?