Avslutat case: Följa och kvalitetssäkra produkter – från förädlingsverk, via logistiksystem, till skeppslastning

LKAB söker en lösning som gör att de kan följa och återkoppla exakt hur en produktbatch rör sig längs hela kedjan – i produktion, logistik, lager och skeppslastning. LKAB är öppna för alla olika typer av lösningar, exempelvis sensorer, simuleringar eller datasammanställning från befintliga system.

LKAB saknar idag en bra metod för att via exempelvis sensorer, datasystem eller simuleringar följa produkter eller produktbatcher hela vägen från förädlingsverk till att de lastas på båt i någon av deras hamnar. Möjligheten till detta är viktigt för att både följa upp och säkra produktkvalitet gentemot kund. De försök som tidigare gjorts med ny teknik har inte fungerat, då exempelvis transponders varit svåra att upptäcka i hamnen eller avmagnetiserats längs vägen.

Anmäl ditt intresse och hur ni tänkt lösa utmaningen i formuläret nedan.

 

 

 

 

 


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Antar du utmaningen?