Copperstones utmaning

  • Copperstone Resources

Avslutat case: Digitalt verktyg för bästa energibeslut i arbetsvardagen

Copperstone förbereder sig inför den kommande återöppningen av Viscaria. Företaget vill hitta de mest hållbara tillgängliga tekniklösningarna för sin verksamhet och samtidigt implementera beslutsverktyg som gör det möjligt för medarbetare att ta välgrundade och informerade energibeslut i varje given vardagssituation.
Företaget letar därför efter ett system som förser driftspersonalen med uppdateringar i realtid och ger dem förutsättningar att fatta hållbara beslut, framför allt vad gäller energiförbrukning. Målet är att skapa beteendeförändring och medvetenhet samtidigt som man implementerar tekniska lösningar som kan presentera bra beslutsunderlag både på kort och lång sikt.
I de energikrävande processindustrierna kan individernas dagliga beslut ge stora besparingar.


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta  Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Har du en lösning på utmaningen?