Förstudie – Hybridmodell för partikelsönderdelning i DEM

Syfte och mål Krossning och malning av berg beräknas stå för 1–2 % av den globala energiförbrukningen. Virtuella testmiljöer av processer för sönderdelning, klassering och separering av malm och mineral är essentiella för…