Effektiv finfördelning (ECO)

Syfte och mål Mekanisk nedbrytning (krossning och malning) står för ca 4 % av världens energiförbrukning. Dessutom kan avfallet som uppstår till följd av övermalning ha stora konsekvenser för miljön. I det här…

Mätning av tjocklek på kvarninfodring med ultraljud under drift

Syfte och mål Kvarninfodringar slits kontinuerligt och medför periodiska stopp för inspektion och höga kostnader vid oplanerade stopp. I denna pilotstudie har möjligheten att använda ultraljud genom vattenstråle för att mäta tjocklek på…