MachineHealth: Mot sunda maskiner och förutsägbart underhåll med AI

Syfte och mål Detta projekt kommer att utföra en genomförbarhetsstudie för att förstå kraven för att övervaka maskinhälsa i gruvmiljö. Med de senaste tillkännagivandena av ny teknik kommer AI-algoritmer att användas. De två…