Jämställdhet och mångfald

Även om svensk industri generellt är mycket bra när det gäller jämställdhet och mångfald kan fortfarande mycket göras för att förbättra.

Gruvindustrin har av tradition varit en mycket mansdominerad bransch, men global konkurrens, ny teknologi och kraven på en effektiv och säker produktion gör att gruvindustrin behöver attrahera nya grupper av människor.

Attraktiva gruvsamhällen

Genus- och mångfaldsfrågor är också viktiga för de samhällen där gruvorna ligger för att undvika en tudelad arbetsmarknad med lågbetalda kvinnor i serviceyrken och högbetalda män som jobbar i gruvan. Utflytten av kvinnor från dessa samhällen är idag hög vilket gör samhällena sårbara.

En utmaning är att locka en varierande grupp ungdomar att påbörja studier som kan leda till jobb inom industrin.

Målbild

Svensk gruvindustri är i världsklass när det gäller att bryta båda malm och könsmönster. Arbetsplatserna är attraktiva för både kvinnor och män och detta bidrar till att skapa välmående gruvsamhällen där människor trivs och stannar kvar.

FacebookTwitterLinkedInEmail