Calls

Broad calls covering all of Swedish Mining Innovation’s thematic areas are announced on a regular basis. The financed innovation projects should help to strengthen the sustainability and competitiveness of the Swedish mining and metal producing industry, for example through new technological achievements. The projects financed may be pre-studies, fullscale projects or pilot projects.

Project applications are evaluated by an external assessment team. This leaves a recommendation to Swedish Mining Innovation’s board, which, after a thematic review, leaves a decision to Vinnova. After that, Vinnova takes the formal decision on which projects are granted and administrates them.

In addition to broad calls, there are also opportunities for existing projects to apply for planning grants to gear up the whole or part of their Swedish Mining Innovation project, and now also internationalization grants to initiate new collaborations with foreign players to promote innovation for sustainable mining and metal production, both in Sweden and globally.

Apply
by
10 Nov
2022

Open call 2022

Säkra hållbar metall- och mineralförsörjning

Välkommen att söka finansiering för projekt som adresserar de utmaningar som definierats i den strategisk forsknings- och innovationsagendan (2022), se www.swedishmininginnovation.se. Agendan täcker gruv- och metallutvinningsindustrins branschutmaningar. Särskilt fokus för årets utlysning är innovationer för att minska miljöpåverkan från gruvavfall inklusive produktion från sekundära resurser.

Planerad utlysningsbudget är 24 miljoner SEK.

Tre typer av projekt kan sökas i utlysningen:
• Förstudier
• Fullskaliga innovationsprojekt
• Pilot- och demonstrationsprojekt

Maximal finansiering för en förstudie är 650 000 SEK med en maximal stödnivå på 75 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demonstrationsprojekt har en maximal finansiering på 10 millioner SEK med en maximal stödnivå på 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person i Sverige, eller utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. Dessa inkluderar t.ex. företag, offentliga myndigheter (t.ex. kommuner, län), icke-statliga organisationer (NGOs) och forskningsorganisationer (universitet och forskningsinstitut). Utländska organisationer är välkomna att delta och kan bidra till medfinansieringskrav men är inte berättigade till finansiering från Vinnova.

Förstudier har en projekttid på högst åtta månader. Förstudier syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och vetenskapligt utvärdera en potentiell innovations styrkor och svagheter, möjligheter och risker och identifiera de resurser som krävs för att vidareutveckla innovationen. Förstudien förväntas resultera i en rekommendation om huruvida utvecklingen av innovationen ska fortsätta eller inte. Projektkonsortiet måste bestå av minst två organisationer.Partners som är företag ska lämna ett styrkt åtagande (enligt mall som bilaga) tillsammans med ansökan.

Fullskaliga innovationsprojekt och pilot- och demonstrationsprojekt har en maximal projekttid på tre år. Projekten syftar till att utveckla och implementera idéer, som bidrar till förverkligandet av Swedish Mining Innovations övergripande mål, genom att utveckla och testa nya metoder, processer eller arbetsrutiner. Projektkonsortiet måste bestå av minst en forskningsorganisation och två andra relevanta organisationer som inte är forskningsorganisationer. Partners som är företag ska lämna ett styrkt åtagande (enligt mall som bilaga) tillsammans med ansökan.

Ansökningarna kommer att bedömas av internationella bedömare så det rekommenderas därför att projektbeskrivningen skrivs på engelska.

Viktiga datum

 • Öppningsdatum 12 maj 2022
 • Sista ansökningsdag 10 november 2022, klockan 14.00
 • Senaste beslutsdatum 21 februari 2023
 • Projektstart tidigast 1 mars 2023

Utlysningstext och ansökan

Aktuell ansökningstext och ansökningsportalen finns på Vinnovas webb: Till Vinnova

Jämställdhet i våra projekt – hjälp för sökanden

Här hittar du som söker projekt hos oss en digital utbildning för jämställdhetsarbete/inkluderande innovation. Vi rekommenderar samtliga som söker finansiering från programmet att genomgå denna utbildning.

Inkluderande innovation – utbildning

Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter:
Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig, Swedish Mining Innovation
Tel: 0920-49 36 65
E-mail: Lawrence.hooey@swedishmininginnovation.se

Kontaktperson angående bedömningsprocessen, administrativa frågor,
juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll:
Pontus Westrin, Programansvarig, Vinnova
Tel: 08-473 32 51
E-Mail: pontus.westrin@vinnova.se


Utlysningswebinar

Är du intresserad av att veta mer om utlysningen? Kom gärna med på något av våra digitala utlysningswebinar. Informationen hålls på engelska.

8 juni, kl. 15.30-16.30
17 aug, kl. 8.00-9.00
8 sept, kl. 15.30-16.30
11 okt, kl. 8.00-9.00

Anmälan: lawrence.hooey@swedishmininginnovation.se

Apply
by
17 Nov
2022

Planning grant

Now more flexible!

Are you planning to apply for internationally financed project, e.g. Horizon Europe? Do you need to broaden your consortium?  Build a solid application?

It is no longer necessary to have had a project in Swedish Mining Innovation to apply for the call. We have revised the conditions so if the project for which you are planning to apply (your leverage project) supports the objectives of Swedish Mining Innovation you can be eligible for a planning grant of up to 300 000 SEK. All the themes and challenges outlined in the Strategic Innovation Roadmap are included.

The aim with this call is to accelerate the development and implementation of Swedish innovations supporting sustainable mining into international markets, facilitate international cooperation and improve the quality of applications – and thereby success rate – in attracting international financing by Swedish partners.

Call text

Call text

Important dates

Call opens: 31 January 2022
Call closes: 17 November 2022 at 14.00
Date of decision: Continuous
Earliest date of project start: Continuous
Last date of project start: 9 December 2022

Contact

Please contact Lawrence Hooey before you start preparing the application for the planning grant.
– Lawrence Hooey, Technology and Innovation Manager, Swedish Mining Innovation (contact)

Apply
by
21 Oct
2022

Internationalization grant

Have you leads abroad that look promising for collaboration? Do you need a boost to get it off the ground? The objective of the grant is to initiate new collaborations with foreign actors to support innovation for sustainable mining and metal production both in Sweden and globally.

We offer

 • Funding for a physical meeting and site visit abroad (maximum funding level of 75%)
 • Up to 4 people funded

Requirements

 • At least 2 Swedish organizations meeting 2 foreign organizations
 • Background work and clear target and agenda for the proposed trip
 • Clear added-value to having a physical meeting
 • At least 1 person from industry or non-research actor in the Swedish delegation
 • At least 1 at a senior person (e.g. manager, professor) in the Swedish delegation
 • Topics for collaboration must support Swedish Mining Innovation’s objectives

Details are found in the call text. An application template is available upon request.

Call text

The call will close on 31 May, with continual evaluation of applications.

Important dates

Call opens: 1 December 2021
Call closes: 31 May 2022
Date of decision: Continuous
Earliest date of project start: Upon acceptance

Contact

Please contact Lawrence Hooey before you start preparing your application for an internationalization grant.
– Lawrence Hooey, Technology and Innovation Manager, Swedish Mining Innovation (contact)

FacebookTwitterLinkedInEmail