Webbutbildning: miljö och arbetsmiljö för prospekteringsborrning


strategic

Svemin

2019-09-01

Borrföretagen (Geotec)


Kerstin Brinnen

2020-12-31

201905367

Syftet är att tillhandahålla en webbaserad utbildning för borrare i både prospekteringsborrning och andra typer av borrningar. Målet är att öka kunskapen och överväganden kring miljö- och arbetsmiljöaspekter, och därigenom förbättra säkerhet och miljöprestanda vid borrning. Det är möjligt, om så krävs, att införa certifiering kopplad till avslutad och godkänd utbildning.


Pressmeddelande Svemin, 16 december 2020

Helt ny utbildning lanseras – ska säkerställa god miljöhänsyn vid prospektering

Nu lanserar Borrbranschens Utbildningscentrum en helt ny utbildning för prospekteringsborrning. Praktisk miljöhänsyn i fält kombinerat med teoretisk kunskap kring relevant lagstiftning står i fokus

Under våra fötter finns tillgång till samhällsbärande metaller som järn och koppar. Här finns också de batterimetaller som kobolt och grafit, som är nödvändiga i omställningen till det hållbara samhället. Men för att veta mer exakt var de finns krävs prospektering, ibland med många hundra meters borrande i berggrunden. Därför är det viktigt att prospekteringsborrning utförs så att miljön påverkas så lite som möjligt.

Det hoppas Borrbranschens Utbildningscentrum nu säkerställa genom att bidra till den nya specialkursen Yttre Miljö. Målet är att öka kunskapen hos borrföretag och borrpersonal om framförallt miljöhänsyn för att förbättra säkerheten och minimera miljöpåverkan vid utförande av borrning.

– Prospektering handlar om att undersöka och samla information om vad som finns i vår berggrund. Det är ett tids- och resurskrävande arbete som ofta sker långt ut i skog och mark på otillgängliga platser. Just avståndet och svårframkomligheten gör att det är viktigt att planera och förbereda sig väl så att arbetena kan utföras så säkert, effektivt och med så liten omgivningspåverkan som möjligt, säger Kerstin Brinnen, branschjurist och ansvarig för markfrågor på Svemin samt deltagare i projektgruppen som utvecklat innehållet.

– Kursen tar upp både det praktiska arbetet i fält och en del regler avseende den omgivande miljön, säger Kerstin Brinnen.

I kursen ingår bland annat både tips och regler för fältpersonal om skyddsvärda naturmiljöer, transport i terräng men också om hantering av borrvatten och kemikalier samt återställning. Den nya kursen är framtagen i samarbete med företrädare för branschen så att den ska vara väl förankrad i den praktiska verklighet som aktiva i yrket står inför.

– Det är viktigt att prospekteringsborrning sker på ett säkert sätt och med så stor kunskap och miljöhänsyn som möjligt, vi kommer en bra bit på vägen med den här nya utbildningen. Särskilt eftersom den är digital och kan utföras på distans. Den är alltid tillgänglig, avslutar Kerstin.

Mer information

Till kursen

FacebookTwitterLinkedInEmail