Utveckling av ett numeriskt verktyg för optimering brytningssekvenser och minimering seismisk risk


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2019-05-31

LKAB


Phing Zhang

2019-11-30

201804616

Syfte och mål

Projektets syfte är att förbättra säkerheten, minska skadorna på gruvans infrastruktur och utrustning, minska produktionsstörningarna och minska malmförluster orsakade av seismiska händelser. De detaljerade målen är att: Utveckla numeriska modeller som omfattar hela gruvan samt nya analystekniker som förbättrar analysen av seismiska händelser och dess påverkan på stabiliteten under jord Optimera brytningsföljden genom att använda de numeriska verktygen Ge information om hur man ska utvärdera och minska antalet seismiska händelser i Kiirunavaaragruvan

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultaten från projektet kommer att omfatta: Ett numeriskt verktyg för att bedöma potentialen för brytningsinducerade seismiska händelser baserat på styvhetskriteriet. En ny analysmetod för att beräkna den seismiska händelsens seismologiska parametrar Riktlinjer för att utvärdera och minimera antalet seismiska händelser i framtiden. Resultaten från detta projekt kommer att presenteras i en teknisk rapport och åtminstone en konferens eller tidskriftartikel

Planerat upplägg och genomförande

Studien kommer att omfattas av följande aktiviteter: Analys av brytningsinducerade seismiska händelser Utveckling av modeller som gör det möjligt att uppskatta potentialen för att en seismisk händelse ska inträffa Kalibrering av de numeriska modellerna med hjälp av historiska data Optimering av brytningssekvenser genom att använda de utvecklade modellerna Utveckling av riktlinjer för utvärdering av att seismiska händelser inträffar Webbaserade konferenser kommer att användas för möten och diskussion av resultat. En workshop kommer att arrangeras efter det att projektet slutförts.

FacebookTwitterLinkedInEmail