Utvärdering av en drönarbaserad metod för säker och kostnadseffektiv mätning av ytvattenflöden i gruvrecipienter


Pre-study

IVL Svenska Miljöinstitutet Stockholm

2020-05-01

LKAB, Stockholms universitet


Ida Westerberg

2020-10-31

201905192

Syfte och mål

Denna förstudie syftar till att använda ny avancerad drönarteknologi för att förbättra miljöövervakning av ytvatten inom gruvbranschen och att samtidigt göra arbetet säkrare och mer kostnadseffektivt.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att denna förstudie leder till en bättre förståelse av potentialen för drönarbaserade mätningar av ytvattenflöden i gruvrecipienter. Det gäller både metodens potential att snabbare kunna förbättra datakvaliteten, att kunna mäta mer kostnadseffektivt, samt att få en säkrare arbetsmiljö.

Planerat upplägg och genomförande

Vi planerar att testa och utvärdera användbarheten av billig drönarkamerateknik för att generera hög-kvalitativa indata till fysikaliskt baserad hydraulisk flödesmodellering och dess potential att därigenom förbättra mätningen av ytvattenflöden. Projektet kommer att testa denna nya teknik vid en mätstation som används för övervakningen av en recipient till LKAB:s gruva i Kiruna. Vi planerar att utvärdera metodens potential att förbättra datakvalitet, säker arbetsmiljö och kostnadseffektivitet för övervakning av gruvors påverkan på lokala recipienter.

Mer information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Day 2020

FacebookTwitterLinkedInEmail